De Meza Photography

Forventningsafstemning

Det med småt

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER - 2023

1.1 Betaling

Betaling forfalder senest den syvende dag efter Kundens modtagelse af fotos. Betalingsinstruktioner findes på fakturaen, som sendes til Kunden med fotos.

2.1 Foto-dækning, planlægning og udførelse

Eventuelle særlige anmodninger, der ikke drøftet under den indledende konsultation og planlægning for fotograferingen, skal fremsendes af Kunden til Fotografen skriftligt senest en uge inden tidspunktet for foto-optagelsen.

2.2 Fotos

Farvebalance: Fotografen sørger for at skabe en behagelig, naturlig og autentisk farvebalance, men kan ikke garantere nøjagtig farvegengivelse på grund af afvigende refleksion forårsaget af en kombination af visse farvestoffer og materialer, især menneskeskabte fibre, på grund af de forskellige skærme / skærm og den forskellige kalibrering deraf. Det er undertiden umuligt at optage på film eller digitalt den nøjagtige farve set af det menneskelige øje.

Optagelse og levering: Fotografen er ikke ansvarlig for at levere ethvert billede taget under Fotoopgaven. Beslutningen af antallet af ​​fotos udvælgelses eller endelig levering til Kunden overlades til Fotografens skøn.

Postproduktion og redigering: Det endelige postproduktionsarbejde, generelle redigeringsarbejde, korrektioner og det samlede udtryk på billedmaterialet overlades til Fotografens skøn.

2.3 Retouchering

Ydereligere retouchering (reduktion af rynker, hudfarver/toner, farveskift etc), digital manipulation (eks. Udskiftning af baggrund, indsætning/fjernelse af objekter) og anden kunstnerisk bearbejdelse i efterbehandlingen er muligt efter særlige ønsker fra Kunden mod betaling af et tillæg.

2.4 Kundens Anvendelse & Ophavsret

Fotografen er og vil altid være ophavsmand til det materiale, der frembringes som led i levering af det aftalte produkt og dermed opfyldelsen af denne aftale i henhold til dansk ophavsret.

Leverancen kan bruges/anvendes på følgende måde af Kunden:

  • Til brug på hjemmeside, sociale medier, nyhedsbrev, blogindlæg, rapporter m.m. og som led i almindelig markedsføring
  • Prisen for overdragelsen af rettighederne og den konkrete anvendelse er indeholdt i tilbuddet
  • Kunden må anvende billederne tidsubegrænset
  • Billederne kan ikke videresælges, dvs. til andres/tredjeparters uafhængige brug, det kan selvfølgelig altid aftales efterfølgende med Fotografen, hvis dette behov opstår.

 

Kunden kan ikke videreoverdrage eller sælge deres egne ophavsrettigheder til Billedmaterialet, som Kunden har opnået ved denne aftale (dvs. eksemplarfremstilling, visning) inklusiv anvendelsen, som beskrevet i afsnittet ovenfor, til eksterne parter.

Videreoverdragelse af rettigheder til anvendelse til nyhedsmedier, kan dog altid ske i forbindelse med nyhedsartikler eller pressemeddelelser. Dette giver eksempelvis Kunden mulighed for at overdrage billedmateriale til visning og spredning ifm. nyheder og presse.

–  Kreditering

Kunden er ansvarlig for, at Fotografen bliver krediteret, såfremt dette kræves ved brug af tredjemand, eksempelvis til artikler i nyheder og medier, i overensstemmelse med ophavslovsloven og almindelig god skik. Kunden kan undlade at kreditere Fotografen i forbindelse med almindelig brug i virksomheden, eksempelvis billedevisning på hjemmeside.

Kreditering kan ske således: ”Foto: Bjørg de Meza”.

2.5 Kunstnerisk beføjelse

Fotografen tildeles fuldstændig kunstnerisk udøvelse og beføjelser inklusive og i forhold til de fotograferede opstillinger, de anvendte poseringer og de anvendte lokationer. Fotografens vurdering af lokationerne/positionerne og antallet af optagede fotos er endelig. På grund af vejrets uforudsigelighed og modellens medvirken/vilje kan det forekomme, at ikke alle de ønskede fotos er mulige at fange.

Kunden er bekendt med Fotografens portefølje og dermed bekendt med Fotografens stil, som er grunden til at Kunden ønsker at indgå et samarbejde; at Fotografens arbejde er i konstant udvikling; at Fotografens tjenester er af unik og kunstnerisk karakter; at de oprettede fotos kan være forskellige fra fotos, der er taget af Fotografen på et tidligere tidspunkt; og at Fotografen ved tilrettelægningen og optagelsen af fotos bruger sin personlige kunstneriske vurdering, der er i overensstemmelse med Fotografens personlige vision af sessionen. Denne vision kan være anderledes eller forskellig fra Kundens. Kunden anerkender dermed, at fotos ikke kan afvises på grundlag af smag, æstetiske kriterier eller personlige udseende.

3.1 Begrænsninger & restriktion på lokation og særlige tilladelser

Fotografen kan være begrænset af regler og retningslinjer på lokationerne og/eller af de fysiske tekniske forhold på lokationen under optagelsen af Foto-opgaven. Kunden accepterer de tekniske resultater i billederne, der kan forekomme på grund af disse begrænsninger under Fotografens udførelse af opgaven. Forhandling med ansvarlige personer eller personale om undtagelser til disse retningslinjer er Kundens ansvar; Fotografen vil kun kunne tilbyde tekniske anbefalinger/alternative løsninger for at opnå det bedste resultat under forholdene.

Kunden er ansvarlig for at få indhentet relevante og nødvendige tilladelser til fotografering på alle lokationer, som Fotografen og Kunden skal udføre fotograferingen på.

GDPR og persondata

Leverandøren er selvstændigt dataansvarlig for optagelse og behandling af billeder hhv. videomateriale, ligesom Kunden er selvstændigt dataansvarlig for sin behandling af de leverede billeder hhv. videomateriale.

Leverandøren indestår for, at den samlede opgaveudførelse overholder den relevante persondatalovgivning, herunder Databeskyttelsesloven samt GDPR.

Ved optagelser hvor Kundens medarbejdere, leverandører eller kunder afbilledes garanterer Kunden, at eventuelt identificerbare personer har accepteret og givet samtykke til den pågældende anvendelse og formål, som beskrevet i denne aftale, inden fotograferingens påbegyndelse.

3.2 Ansvarsbegrænsning

I det usandsynlige tilfælde, at Fotografen ikke er i stand til at overholde retningslinjerne i denne kontrakt på grund af en skade, sygdom, force majeure, terrorhandling eller anden årsag uden for Fotografens kontrol, vil Fotografen efter bedste evne sikre en anden fotograf på optagelsesdagen. Hvis situationen skulle opstå, og en passende anden fotograf ikke findes, er Fotografens ansvar begrænset til returnering af alle betalinger modtaget for Fotoopgaven.

I det usandsynlige tilfælde, at digitale filer er mistet, stjålet eller ødelagt af årsager uden for Fotografens kontrol, herunder men ikke begrænset til kamera-, harddisk- eller udstyrsfejl, er Fotografens ansvar begrænset til returnering af alle betalinger modtaget for Foto-opgaven. Ved et delvis tab af originaler filer skal ansvarsbegrænsningen være et forholdsmæssigt beløb af de mistede filer baseret på procentdelen af ​​det samlede antal originalfiler. Fotografen er ikke ansvarlig for tab af fotos ud over det mindste del af den endelige levering af alle fotos inkluderet i pakken.

3.3 Display

Kunden tillader hermed, at Fotografen må vise alle fotos inkluderet i denne kontrakt i Fotografens porteføljer, litteratur, udstillinger, reklame og i Fotografens markedsføring af sit virke og arbejde generelt på tryk samt online, naturligvis altid i overensstemmelse med god skik og brug. Fotografen må ikke bruge fotos i anden kommerciel sammenhæng, undtagen med skriftlig tilladelse fra Kunden.

Fotografen kan ikke videresælge fotos eller materiale optaget under denne aftale uden forudgående tilladelse og skriftlig aftale med Kunden.

3.4 Annullering & Ombookning

Kunden kan til enhver tid annullere denne kontrakt ved at give skriftlig besked til Fotografen. Derved vil følgende betingelser være gældende. Aflysninger med samtidig ombookning kan foretages uden beregning.Ved aflysning senest en uge før aftalt tid for fotografering beregnes der gebyr på 50 % af den aftalte pris. Ved aflysning senere end en uge før aftalt tid for fotografering beregnes der gebyr på 75% af den aftalte pris.

3.5 Klager

Eventuelle klager skal fremsættes af Kunden til Fotografen skriftligt snarest muligt efter først at blive opmærksom på det forhold, der ønskes klaget over, og under alle omstændigheder inden for 7 dage efter modtagelse af fotos. Retten til udbedring af manglen til Kundens tilfredshed fortabes herefter.